فایل های صوتی استاد امینی خواه – منطق تونی


فایل های صوتی استاد امینی خواه – تحریرالوسیله

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم  

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم  


نمایشگاه کتاب مجازی

نمایشگاه مجازی کتاب ، همراه با معرفی کتاب و ارسال رایگان کتاب های مورد نیاز شما   کتاب امام علی شیر مرد و قدیس اسلام نویسنده : دانشمند مسیحی رکس بن زائد عزیزی قیمت پشت جلد ۱۴۰۰۰ تومان فروش تک جلد با ۳۰ درص تخفیف  ۱۰۰۰۰تومان قیمت فروش ۱۰ جلد به بالا ۸۰۰۰ تومان (هزینه ...

نمایشگاه مجازی کتاب ، همراه با معرفی کتاب و ارسال رایگان کتاب های مورد نیاز شما   کتاب امام علی شیر مرد و قدیس اسلام نویسنده : دانشمند مسیحی رکس بن زائد عزیزی قیمت پشت جلد ۱۴۰۰۰ تومان فروش تک جلد با ۳۰ درص تخفیف  ۱۰۰۰۰تومان قیمت فروش ۱۰ جلد به بالا ۸۰۰۰ تومان (هزینه …


فایل های صوتی استاد امینی خواه – تفسیر سوره مبارکه نور

فایل های صوتی استاد امینی خواه تفسیر سوره نور جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست ...

فایل های صوتی استاد امینی خواه تفسیر سوره نور جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست …


فایل های صوتی استاد امینی خواه – صرف

فایل های صوتی استاد امینی خواه صرف جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و دو ...

فایل های صوتی استاد امینی خواه صرف جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و دو …


فایل های صوتی استاد امینی خواه – خصال شیخ صدوق

فایل های صوتی استاد امینی خواه خصال شیخ صدوق جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست ...

فایل های صوتی استاد امینی خواه خصال شیخ صدوق جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست …


جدول زمان بندی کلاس ها

به حول و قوه الهی ، در ذیل عنایات و توجهات قطب دایره امکان ، کلاس های ذیل برگزار می گردد : ادبیات عرب صرف و نحو بر طبق جزوه ساعت ۶-۷ استاد امینی خواه منطق   بر طبق جزوه ساعت ۷-۸ استاد امینی خواه اصول رسائل جلد ۱ ساعت ۷-۸ استاد علیرضا سروش قرآن ...

به حول و قوه الهی ، در ذیل عنایات و توجهات قطب دایره امکان ، کلاس های ذیل برگزار می گردد : ادبیات عرب صرف و نحو بر طبق جزوه ساعت ۶-۷ استاد امینی خواه منطق   بر طبق جزوه ساعت ۷-۸ استاد امینی خواه اصول رسائل جلد ۱ ساعت ۷-۸ استاد علیرضا سروش قرآن …


اشاره برخی مراجع درباره شخصیت علمی آیت الله محقق تهرانی

آیت الله وحید خراسانی : محقق (واقعا ) محقق بود . ما در مشهد با ایشان ارتباط  داشتیم .  خیلی ( در مسیر علم ) زحمت کشید . محقق در جایگاهی بود که اصلا احتیاجی به تعریف بنده ندارد . آیت الله جوادی آملی : در مدرسه مروی افراد بزرگی آزاد تدریس می کردند و ...

آیت الله وحید خراسانی : محقق (واقعا ) محقق بود . ما در مشهد با ایشان ارتباط  داشتیم .  خیلی ( در مسیر علم ) زحمت کشید . محقق در جایگاهی بود که اصلا احتیاجی به تعریف بنده ندارد . آیت الله جوادی آملی : در مدرسه مروی افراد بزرگی آزاد تدریس می کردند و …


شروع کلاس های سال تحصیلی

با شروع سال تحصیلی جدید ، طلاب ارجمند و دانش پژوهان علوم دینی می توانند جهت شرکت درکلاس ها ، برگزاری کلاس و تدریس دروس حوزه ، برپایی جلسات درس و بحث و انجام مطالعه و پژوهش از ساعت ۷ صبح تا بعد از اذان مغرب به این مرکز و کتابخانه آن مراجعه فرمایند . ...

با شروع سال تحصیلی جدید ، طلاب ارجمند و دانش پژوهان علوم دینی می توانند جهت شرکت درکلاس ها ، برگزاری کلاس و تدریس دروس حوزه ، برپایی جلسات درس و بحث و انجام مطالعه و پژوهش از ساعت ۷ صبح تا بعد از اذان مغرب به این مرکز و کتابخانه آن مراجعه فرمایند . …


درباره کتابخانه آیت الله محقق تهرانی

پس از شهادت شهید علی محقق فرزند آن عالم بزرگوار ، در پی خوابی که جناب آقای طیبی – از اوصیاء ایشان – می بینند آیت الله محقق سفارش می کنند کتابخانه ای به نام آن شهید در قم بنا گردد تا وقف طلاب علوم دینی شود. این کتابخانه در سال ۶۳ به دستور معظم ...

پس از شهادت شهید علی محقق فرزند آن عالم بزرگوار ، در پی خوابی که جناب آقای طیبی – از اوصیاء ایشان – می بینند آیت الله محقق سفارش می کنند کتابخانه ای به نام آن شهید در قم بنا گردد تا وقف طلاب علوم دینی شود. این کتابخانه در سال ۶۳ به دستور معظم …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی