اشاره برخی مراجع درباره شخصیت علمی آیت الله محقق تهرانی

آیت الله وحید خراسانی : محقق (واقعا ) محقق بود . ما در مشهد با ایشان ارتباط  داشتیم .  خیلی ( در مسیر علم ) زحمت کشید . محقق در جایگاهی بود که اصلا احتیاجی به تعریف بنده ندارد . آیت الله جوادی آملی : در مدرسه مروی افراد بزرگی آزاد تدریس می کردند و ...

آیت الله وحید خراسانی : محقق (واقعا ) محقق بود . ما در مشهد با ایشان ارتباط  داشتیم .  خیلی ( در مسیر علم ) زحمت کشید . محقق در جایگاهی بود که اصلا احتیاجی به تعریف بنده ندارد . آیت الله جوادی آملی : در مدرسه مروی افراد بزرگی آزاد تدریس می کردند و …


زندگی نامه آیت الله العظمی محقق تهرانی

حاج شیخ محمد رضا محقق تهرانی _فرزند مرحوم آقا حسین کرمانی و پدر بزرگوار شهید علی محقق _ یکی از دانشمندان بنام و از مجتهدین معاصر تهران بوده است . ایشان در سال ۱۲۸۱ شمسی در تهران متولد شد. ایشان مقدمات و ادبیات را در قم خواند و پس از آن به مشهد مشرف شده ...

حاج شیخ محمد رضا محقق تهرانی _فرزند مرحوم آقا حسین کرمانی و پدر بزرگوار شهید علی محقق _ یکی از دانشمندان بنام و از مجتهدین معاصر تهران بوده است . ایشان در سال ۱۲۸۱ شمسی در تهران متولد شد. ایشان مقدمات و ادبیات را در قم خواند و پس از آن به مشهد مشرف شده …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی