دوره جامع و کاربردی دروس حوزوی با محوریت قرآن و حدیث

دوره جامع و کاربردی دروس حوزوی با محوریت قرآن و حدیث توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد امینی خواه از ۱۰ تیر ماه در کتابخانه آغاز گردیده است که به شرح ذیل می باشد : ? ساعت ۷-۸ : آشنایی با واژگان پربسامد قرآن ؛ با محوریت کتاب “التحقیق فی کلمات القرآن الکریم” و “تفسیر ...

دوره جامع و کاربردی دروس حوزوی با محوریت قرآن و حدیث توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد امینی خواه از ۱۰ تیر ماه در کتابخانه آغاز گردیده است که به شرح ذیل می باشد : ? ساعت ۷-۸ : آشنایی با واژگان پربسامد قرآن ؛ با محوریت کتاب “التحقیق فی کلمات القرآن الکریم” و “تفسیر …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی