آدرس تلگرام

جهت اطلاع از وضعیت کلاس ها و  آخرین برنامه های مرکز و همچنین جهت دانلود فایل های صوتی حلقات به صورت کامل تر می توانید به آدرس تلگرام کتابخانه مراجعه فرمایید . آدرس صفحه تلگرامی کتابخانه telegram.me/mohagheghtehrani    

جهت اطلاع از وضعیت کلاس ها و  آخرین برنامه های مرکز و همچنین جهت دانلود فایل های صوتی حلقات به صورت کامل تر می توانید به آدرس تلگرام کتابخانه مراجعه فرمایید . آدرس صفحه تلگرامی کتابخانه telegram.me/mohagheghtehrani    


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی