کلاس های جدید مرکز

صبح ها ساعت ۸-۹   الموجز  توسط استاد خراقانی

صبح ها ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰   حلقات شهید صدر – حلقه اولی  توسط استاد امینی خواه

صبح ها ساعت ۹   مغالطات  توسط استاد امینی خواه


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی