جدول زمان بندی کلاس ها

به حول و قوه الهی ، در ذیل عنایات و توجهات قطب دایره امکان ، کلاس های ذیل برگزار می گردد :

ادبیات عرب صرف و نحو بر طبق جزوه ساعت ۶-۷ استاد امینی خواه
منطق   بر طبق جزوه ساعت ۷-۸ استاد امینی خواه
اصول رسائل جلد ۱ ساعت ۷-۸ استاد علیرضا سروش
قرآن تفسیر سوره نور ساعت ۸-۹ استاد امینی خواه
ادبیات عرب بر طبق جزوه از ابتدا ساعت ۱۰-۱۱ کریمی
فلسفه بدایه الحکمه از ابتدا ساعت ۱۱-۱۲ استاد محمد حاضری
اصول اصول فقه ۱ مباحث الحجه بعد از نماز مغرب استاد سید صادق موسوی
فقه لمعه متاجر ، بیع الثمار بعد از نماز مغرب استاد سید صادق موسوی
 
اعراب تجزیه ترکیب متون روایی نهج البلاغه پنجشنبه ها  ۸-۹ استاد سید صادق موسوی
فقه لمعه کتاب الطهاره ساعت ۱۰-۱۱ استاد میرهاشمی
اصول اصول فقه الموجز آیت الله سبحانی ساعت ۱۱-۱۲ استاد دربهشتی
قرآن آموزش قرآن ویژه نوجوانان بعد از ظهر ها سعیدمحمدی

ضمنا کلاس اصول فلسفه و روش رئالیسم روزهای شنبه ساعت ۷/۳۰ شب توسط استاد کرمانشاهی برگزار می گردد .

 

مکان : میدان روح ا… – بلوار معلم غربی– کوچه هشتم-اولین فرعی سمت راست (پشت مجتمع ناشران)

کتابخانه آیت ا… العظمی محقق تهرانی


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی