اشاره برخی مراجع درباره شخصیت علمی آیت الله محقق تهرانی

آیت الله وحید خراسانی : محقق (واقعا ) محقق بود . ما در مشهد با ایشان ارتباط  داشتیم .  خیلی ( در مسیر علم ) زحمت کشید .

محقق در جایگاهی بود که اصلا احتیاجی به تعریف بنده ندارد .

آیت الله جوادی آملی :

در مدرسه مروی افراد بزرگی آزاد تدریس می کردند و شهریه نمی گرفتند .مرحوم محقق تهرانی  از آن افراد بود .   تدریس ایشان محققانه بود .

کتاب های ایشان باید چاپ شود و با همکاری ارگانهایی که علاقه مندند گرامیداشت آن  بزرگوار باید  برگزار شود .

امام صادق فرمودند : فإنْ متّ فورث کُتبک بنیک

هر فردی آثار قلمی داشته باشد تا بعد از شما ورثه وارث کتاب شما باشند .

 البته منظور از ورثه ورثه های مذهبی و امثال ذلک هم می شود .

مرحوم محقق اینگونه بود . کتاب های خود را به ارث گذاشت که باید چاپ گردد .

آیت الله علوی گرگانی :

ایشان (آیت الله محقق تهرانی)  سخنران قهاری بودند .


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی